backen.jpg
Webbkamera Skipass Nolby Alpina

ÖPPETTIDER

Stängt för säsongen

Åkregler

I Nolbybacken gäller de åkregler som SLAO (Svenska Liftanläggningars organisation) har tagit fram. Åkreglerna är till för din och andras säkerhet.

Utförsåkarens trafikregler består av 10 viktiga punkter som alla gäster i en skidanläggning bör hålla koll på:

1. VAR UPPMÄRKSAM – VISA HÄNSYN Uppträd så att du inte riskerar att skada någon annan.

2. ANPASSA FARTEN och åksätt till terräng, utrustning, väderlek och din egen åkskicklighet.

3. VÄLJ ÅKRIKTNING Du som kommer uppifrån måste hålla undan för åkare som är framför dig

4. STARTA FÖRSIKTIGT! Kontrollera – uppåt och nedåt, att backen är fri innan du börjar åka.

5. STANNA BARA DÄR DU SYNS Måste du stanna – gör det där du syns väl och där andra kan köra om dig. Kör du omkull – lämna nedfarten fri så snabbt som möjligt.

6. KÖR OM MED MARGINAL Håll så stort avstånd att omkörd åkare har tillräckligt utrymme.

7. KLÄTTRA UPP VID SIDAN AV NEDFARTEN Klättra alltid upp vid sidan av nedfarten. Det är särskilt viktigt vid dålig sikt.

8. RESPEKTERA SKYLTAR Regler och anvisningar i backen är till för din och andras trivsel och säkerhet. Följ dem!

9. HJÄLP TILL Du måste hjälpa till vid olycksfall. Är du inblandad i en olycka måste du uppge namn och adress.

10. ANMÄL TILL PERSONALEN Gör anmälan till personalen om du upptäcker något hinder, fara eller olycksfall i lift eller i nedfarterna.

Den som bryter mot reglerna kan ställas till ansvar för detta!

SLAO:s medlemmar arbetar kontinuerligt med förebyggande säkerhetsarbete på sina anläggningar för att erbjuda säkra tjänster till sina gäster enligt Produktsäkerhetslagen.

Läs mer under rubriken SLAO´s lilla gula som du finner på SLAO´s hemsida. Broschyren kan även fås på plats i Nolbybacken.

 

shop-thumb_lillagula-768x768

När skidanläggningen är stängd är den en arbetsplats och det är inte tillåtet att vistas i anläggningen under dessa tider. Det kan vara förbundet med stor fara.