Köpvillkor Skipass och skiduthyrning | Nolbybacken - Bäst Slalom i Sundsvall
knapplift.jpg
Webbkamera Skipass Nolby Alpina

ÖPPETTIDER

Stängt för säsongen

Köpvillkor Skipass och skiduthyrning

  • Betalning online kan göras med betalkort eller swish.
  • Nya skipass hämtas ut i vår pickup box utanför lifthuset. Har du redan ett skipass laddar du det online.
  • Alla priser är exkl. moms.
  • SkiPasset är personligt och får inte överlåtas. Överlåtelse kan medföra att kortet makuleras. Brukaren ska kunna visa att han är rätt innehavare. Skipasset ska utan anmodan visas upp vid manuell kontroll. Förlorat skipass ersätts inte.
  • Har en lift inte kunnat användas p g a driftavbrott är brukaren berättigad till ersättning om detta orsakar olägenhet eller kostnad. Ersättning utgår dock inte för tillfälliga och kortvariga avbrott p g a reparations- eller underhållsarbete som av säkerhetsskäl måste utföras omedelbart och inte kan göras på annan tid. Ersättning utgår inte heller för driftavbrott som varat kortare tid än 1/3 av skipassets giltighetstid och som orsakats av händelser utanför driftledningens kontroll, såsom kraftavbrott, för hög vindstyrka, för låg temperatur, snöbrist, dimma och andra jämförliga omständigheter som driftledningen inte kunde räkna med då skipasset såldes eller vars följder driftledningen inte kunde undvika. Kan brukaren p g a skada eller sjukdom inte använda
    skipasset under minst 1/3 av passets giltighetstid är han berättigad till ersättning. Skadan eller sjukdomen ska på begäran göras trolig genom uppvisande av läkarintyg eller på annat sätt. Skipasset skall återlämnas så snart som möjligt. Ersättning p g a driftavbrott, skada eller sjukdom skall motsvara den del av skipassets giltighetstid som inte kunnat utnyttjats. Brukaren har rätt att i stället för ersättning få passets giltighetstid förlängd med den tid passet inte kunnat utnyttjas.
  • Reklamationer behandlas i första hand av Nolby Alpina, om inte överenskommelse kan nås, via Arn.
  • Vi tillämpar distansavtalslagen 2005:59
  • Vi följer även SLAOs regler(Svenska Skidanläggningars Organisation), kolla gärna SLAOs lilla gula, innan du ger dig ut i backen.